đánh dấu giải pháp mã thông báo
Hệ thống phuộc UHF

Băng tần UHF cho xe nâng RFID Được trang bị đầu đọc/ghi để hợp lý hóa công việc trong kho. Thực hiện quản lý hiệu quả bằng cách liên kết số lượng và vị trí của các gói bằng cách tự động đọc các thẻ IC băng tần UHF. Ngoài việc giảm gánh nặng cho trang web, quản lý vị trí […]