நிறுவனத்தின் பெயர் / அமைப்பு: என்டிடி கம்யூனிகேஷன்ஸ்
方式・名称 : 100円SIM

IoT

月1MB以下の低容量で安く、インターネットを経由しないので安全な通信装置を提供

URL : https://www.ntt.com/business/lp/100sim.html

 • தொழில் வகைப்பாடு
 • வகைப்படுத்த முடியாதது
 • தயாரிப்பு வகை
 • சாதன சென்சார்
 • சேவை வகைப்பாடு
 • பாகங்கள் விற்பனை
 • கடிதப் பகுதி
 • டோக்கியோ
 • ஆதாரம்
 • நிக்கேய் சாங்யோ ஷிம்பன்
  2018.8.22
 • வெளிவரும் தேதி
 • ஜூன் 2019
தொடர்பு வகைப்பாடு 2