நிறுவனத்தின் பெயர் / நிறுவனம்: Kyocera Communication Systems
方式・名称 : LPWA(シグフォックス)

IoT நெட்வொர்க்குகள் பற்றிய கட்டுரைகள்

単3乾電池2個で10年稼働の低消費電力、一つの基地局で半径10kmの広いエリアをカバーできる。水道メーターの検針やマンホールの監視など社会インフラ分野への導入が進んでいる。その他、LPG配送業務の効率化、家庭内灯油の残量計測、山や構造物の傾斜監視子供の見守りサービスへも適用できる。LoRaWANやNB-IoT等のLPWA規格より通信速度が遅く、送信データ量も少ないが、廉価である。

URL : https://www.kccs.co.jp/news/release/2016/1109/

 • தொழில் வகைப்பாடு
 • தகவல் மற்றும் தொடர்புத் துறை
 • தயாரிப்பு வகை
 • வலைப்பின்னல்
 • சேவை வகைப்பாடு
 • கணினி விற்பனை
 • கடிதப் பகுதி
 • கியோட்டோ
 • ஆதாரம்
 • நிக்கேய் சாங்யோ ஷிம்பன்
  2018.9.21
  Nihon Keizai Shimbun
  2018.8.28
  நிக்கன் கோக்யோ ஷிம்பன்
  2018.10.22
 • தேதி
 • 2017年2月開始
 • வெளிவரும் தேதி
 • ஜூன் 2019
தொடர்பு வகைப்பாடு 2