Skogshavet, Kumakogen stad
Hela staden IoT-nät

LPWA Genom att använda en unik kommunikationsstandard med en kraftfull uteffekt på 250mW även inom (lågeffektvidt område), långdistanskommunikationskapacitet och mesh multi-hop-teknik med repeaters, kan endast 20 repeaters användas i en stor stad. Täcker hela [... ]