Metod/namn: Specialfunktion för gruvdrift och stenbrott

Det finns inte många exempel på IoT inom gruv- och stenbrottsindustrin, men förutsättningarna liknar dem inom jord-/skogsbruket, fisket och byggbranschen genom att utomhus- och kommunikationsmiljöerna är dåliga.

Den här gången kommer vi att fokusera på vilken typ av IoT-system som är lämpligt för gruv- och stenbrottsindustrin.

鉱業・採石業に関するキーワードを分類すると、以下の5分類に集約することができます。