Odvětví služeb souvisejících se životem, zábavní průmysl